Čo je nové / Zuby múdrosti alebo tzv. tretie moláre...
Zuby múdrosti alebo tzv. tretie moláre...

Jedná sa o zuby, ktoré vyvolávajú viaceré otázky a mnohokrát aj mylné odpovede. Najčastejšie sa nás pýtate ako sú založené, priebeh prerezávania alebo či môžu spôsobiť stesnanie celého zubného oblúku.

Jedna z najčastejších otázok, na ktorú je niekedy ťažké odpovedať, sa týka prerezania do dutiny ústnej. Prerezávanie je ovplyvnené polohou zubu a tá je naozaj pestrá. Tretí molár sa skláňa vo väčšine prípadov k dlhej osi druhého molára alebo na stranu opačnú. V neobvykých prípadoch má striktne horizontálnu polohu a niekedy sa vyskytuje aj rotácia smerom k jazyku alebo lícu. Môže sa stať, že oblúk nie je dostatočne veľký a tak molár ostáva uväznený v ramene sánky.  Súčasťou rutinného vyšetrenia je tzv. ortopantomogram - jedná sa o snímku, ktorá nám dovolí zhodnotiť aktuálnu situáciu v kosti. Nevýhodou tejto metódy je, že sa jedná o 2D obraz 3D objektu. Ak je nutné určiť presnú polohu, napríklad vzájomný vzťah zubov, tak pacientovi zhotovíme 3D CT. Podľa snímky a vyšetrenia v kresle oznámime pacientovi jednu z troch možností, a to či je jeho zub - čiastočne eruptovaný a teda  je jeho  korunka len čiastočne viditeľná , neeruptovaný -  zatiaľ je celý krytý kostným krytom a lamelou, ale pravdepodobne vyrastie, alebo impaktovaný -  jeho poloha a postavenie  mu nedovolí ani v budúcnosti eruptovať.

Odstrániť či ponechať??

V prípade hlbokého kazu, ochorenia parodontu, nepriaznivej polohy či straty funkčnosti je odpoveď jednoduchá. Áno. Čím skôr. Ušetríte si tým skomplikovanie stavu a tým aj zvýšenie náročnosti zákroku v budúcnosti.  V určitých prípadoch sa k zákroku nedá pristúpiť okamžite, pretože Váš celkový stav to neumožňuje. Preto by ste mali svojho zubára informovať o zmene zdravotného stavu a  pamätať si aké lieky užívate. Niekedy nie je nutné extrahovať, ale stačí iba drobná úprava ďasna v okolí, ktorá umožní zlepšenie čistenia, zmierni opuch a eliminuje prípadný  zápal.

 Môžu 3. moláre spôsobiť stesnanie zubov?

Aj keď existuje určitá súvislosť medzi frontálnym stesnaním a  prítomnosťou 3. molárov, táto súvislosť nie je jednoznačne dokázaná. V období prerezávania tretích molárov dochádza aj k takzvanému terciárnemu  stesnaniu (stesnanie dolných rezákov), a preto môžete nadobudnúť pocit, že sa Vám krivia dolné zuby. Vzniknutá situácia je jedným z najčastejších dôvodov, pre ktoré dospelí pacienti vyhľadávajú čeľustného ortopéda.

Pre tieto, rovnako ako aj mnohé iné otázky nás pacienti denne navštevujú a my sa im vždy snažíme ponúknuť jasné a vysvetľujúce odpovede.  Je naozaj nevyhnutné pristupovať nielen ku každému pacientovi, ale aj ku každému jeho zubu individuálne tak, aby bol výsledok pre pacienta a jeho zdravotný stav najlepší a najuspokojivejší.