Náš príbeh

Budova FDC

„Meníme vaše sny na skutočnosť a zároveň plníme tie svoje.“

Family Dental Care je spoločným projektom manželov Chudobovcov, ktorí od roku 2011 budujú slovenskú sieť stomatologických kliník a pobočiek. Po 9 rokoch praxe v rodinnej ambulancii viedla túžba manželky Zuzky – pomáhať vyčarovávať zdravé a sebavedomé úsmevy na tvárach ľudí – k založeniu vlastného centra zubnej starostlivosti.

Family Dental Care vybudovali spolu s manželom Petrom na pevných základoch profesionálnych skúseností, tíme interdisciplinárnych odborníkov, špičkových technológiách a moderných procesoch i materiáloch. Motivuje ich hlavná životná hodnota ľudského zdravia a cieľ empaticky i odborne pristupovať k individuálnym potrebám pacientov. Primárnou víziou je preto umožnenie prístupu k profesionálnej a finančne dostupnej zdravotnej starostlivosti všetkým klientom v rámci širokého spektra poisťovní na SR. “

Záleží nám na ľuďoch i budúcnosti

Našou ambíciou je napredovať a vzdelávať seba aj širokú verejnosť. Sme totiž presvedčení o kľúčovom význame prevencie pre človeka. Spoluprácou s lokálnymi škôlkami a základnými školami učíme dbať o svoje zdravie už tých najmenších.

Rozvíjať talenty pre ďalšie generácie nám dovoľuje etablovaná kooperácia so strednými zdravotnými školami. S cieľom návratu lekárskych kapacít späť do slovenských regiónov je spätá aj ambícia dlhodobého partnerstva s lekárskymi fakultami v Bratislave a Košiciach, kde plánujeme pôsobiť ako doškoľovacie centrum pre najnovšie technológie, materiály a lekárske postupy.

S radosťou sa o svoje špecializované know-how podelíme nielen so študentami zubárskeho odboru v rámci akreditovaného centra praktického výcviku, ale aj s vami počas konzultácií či návštev v zubárskom kresle, na ktoré sa srdečne tešíme.