Čo je nové / Vznikol Vám vačok pod zubom a neviete čo s ním?
Vznikol Vám vačok pod zubom a neviete čo s ním?

Zápal zuba spôsobujú karcinogénne baktérie, takže v tom prípade ide o infekčné ochorenie. Ak nie je zub liečený, baktérie sa dostanú až do zubnej drene, kde môže zápal spôsobiť ďalšie komplikácie.

V predchádzajúcom blogu sme si povedali niečo o endodoncii, to znamená pri ošetrení sa musí ošetriť koreňový systém zuba, mechanické prečistenie celého systému aj chemická dezinfekcia. Po tomto všetkom sa zub hermeticky uzavrie. Ak je však ošetrenie nesprávne vykonané, dôsledkom býva častokrát vytvorenie vačku pod zubom. Vačok tzv. píšťala alebo fistula sa časom prederaví a hnisavá produkcia sa prevalí do ústnej dutiny. Vtedy sa bolesť stráca, avšak problém pretrváva. V prípade, že mŕtvy zub nebolí a tvoriaci sa hnis má možnosť úniku, pre nositeľa znamená značné zdravotné riziko. Z infekčného ložiska v kosti sa totiž množstvu baktérií podarí preniknúť cez obkľúčenie imunitných buniek a krvou putujú po tele. Zhluky mikroorganizmov sa následne radi usádzajú na vnútornej výstelke ciev, srdcových chlopniach alebo kĺboch. V súčasnosti existujú dva možné spôsoby liečby:

Extrakcia zuba - pri ktorej sa odstráni zdroj nákazy. Tento spôsob liečby patrí k radikálnym. Následkom je chýbajúci zub, ktorý je väčšinou nutné nahradiť.

Reendodontická liečba – zahŕňa súbor úkonov, ktorých výsledkom je snaha zachrániť zub a pokúsiť sa zabezpečiť jeho dlhodobú spoľahlivú funkciu bez rizika ďalšieho rozvoja infekcie. Nazýva sa aj opätovné preliečenie kanálikov. To býva často komplikované, ba dokonca nemožné bez použitia modernej technológie. Pre výnimočné dlhodobé výsledky je potrebné pracovať s presnosťou na mikrometre. Preto v spol. Family Dental Care používame špičkový operačný mikroskop Carl Zeiss. Samozrejme, práca s mikroskopom predstavuje oveľa vyššiu náročnosť na vzdelanie – špecializáciu lekára, jeho odbornosť a zručnosť, ako i časovú alokáciu. Práve preto sa v bežnej stomatologickej praxi stretnete s mikroskopom zriedkavejšie. Odmenou však býva záchrana Vášho zubu... a povedzme si úprimne, skôr či neskôr, sa môže táto záchrana ukázať ako kľúčová pre Váš krásny úsmev nielen dnes, ale i o pár rokov...