Čo je nové / Význam systému CEREC v protetickej stomatológii
Význam systému CEREC v protetickej stomatológii

Krásny úsmev a biele zuby nie sú v dnešnej dobe už len otázkou estetiky, ale najmä otázkou zdravia a kvality života človeka.

Krásny úsmev a biele zuby nie sú v dnešnej dobe už len otázkou estetiky, ale najmä otázkou zdravia a kvality života človeka.

Aj napriek tomu, že medicínsko technické vybavenie sa stále vyvíja a prináša nové technológie, mnohí ľudia sa stále boja zubára. Dôvodov je viacero – predsudky, zlé skúsenosti z detstva, či strach z bolesti pri vŕtaní zubov.

Jednou z najväčších obáv je práve strach z  protetického obrusovania zubov, preto mnohí ľudia túto potrebu odkladajú, až kým nepríde k zlomeniu zubu, ktorá žiaľ častokrát  skončí extrakciou – vytrhnutím zubu. Aj tomuto strachu a bolesti sa dá dnes už predísť.

Kým v minulosti bolo nutnosťou  po obrúsení odtlačkovanie, čo so sebou prinášalo bolesť či pocity nevoľnosti.  Na vyhotovenie protetickej práce v zubnom laboratóriu, korunky, či mostíka čakal pacient niekedy aj 2 týždne, dnes je možné takýto zubný výrobok vyrobiť už za pár hodín prostredníctvom systému CEREC.

Je to unikátny technologický systém, ktorý umožňuje vyhotovenie fixného protetického výrobku v rámci 1 dňa. Odpadá tým nevyhnutnosť čakať  s  obrúsenými a častokrát  citlivými neestetickými zubami, kým zubný technik vyrobí protetickú prácu pre pacienta.

Tento 3D systém je veľmi presný vďaka skenovaniu intraorálnou kamerou priamo v ústach, ktorou sa vytvorí digitálny 3D scan, čím sa predíde nepríjemnému odtlačkovaniu zubov. Ľudia so zvýšenou citlivosťou sa nemusia preto obávať dávivého reflexu.

Po nascanovaní obrúsených zubov môže zubný lekár modelovať a dizajnovať zub podľa zdravotných i estetických požiadaviek pričom CEREC umožňuje možnosť vyberať z rôznych tvarov, veľkostí, farieb zubov, či materiálov z ktorých bude práca vyrobená.

Následne je práca vyfrézovaná, sintrovaná, prípadne dofarbená podľa estetických poažiadaviek pacienta v laboratórnej piecke a pevne zafixovaná na obrúsený zub. Estetika týchto protetických prác je častokrát ťažko rozoznateľná od prirodzených zubov.

Z pohľadu rozdielu materiálu medzi CEREC systémom a zubným laboratóriom sa nie je čoho obávať. Od tvrdenej živice používanej na inlay/onlay zubu, až po zirkonový mostík, toto všetko je možné vytvoriť pomocou tejto unikátnej technológie vyzdvihujúc požiadavky  najvyššej kvality, estetiky, či štandardov.

Ďalšou veľkou výhodou systému CEREC je časová výhoda, pretože v porovnaní so zubným laboratóriom, kde výroba protetickej práce trvá niekedy dlhšie ako týždeň, CEREC protetický výrobok je možné odovzdať v rámci 1 dňa. Pacient sa teda nemusí obávať stresu chodiť do práce a do spoločnosti s obrúsenými zubami, alebo strachu z citlivosti zubov  pri konzumácii studených nápojov. Práca je začatá i ukončená v rámci 1 dňa.

V neposlednom rade predstavuje CEREC veľký benefit z pohľadu presnosti, nakoľko pri odtlačovaní silikónovými ci alginátovymi preparátmi môžu  vzniknúť nepresnosti pri odtláčaní, vzduchové bubliny alebo sa môže samotný odtlačok poškodiť pri preprave do zubného laboratória, napríklad vplyvom tepla či chladu.

Tento unikátny, moderný systém modernej stomatológie Vám vie zabezpečiť náš kvalifikovaný team  v   kliniky Family Dental Care  bez bolesti a dlhého čakania.  

Tešime sa na Vás!