Čo je nové / Prevencia vzniku zubného kazu u detí - dentálna hygiena najmenších
Prevencia vzniku zubného kazu u detí - dentálna hygiena najmenších

Ústne zdravie je neoddeliteľnou súčasťou celkového zdravia človeka. Preto tak, ako rodičia dbajú o zdravie a prevenciu ochorení u seba a svojich detí, je nevyhnutné aby rovnako, so záujmom, dbali o prevenciu a včasnú liečbu ochorení ústnej dutiny u detí.

Už v čase tehotenstva sa má budúca mamička aktívne zúčastňovať na periodických prehliadkach, na ktoré má nárok dvakrát počas tehotenstva a zdravotná poisťovňa jej ich preplatí v plnej výške. V tomto období je možné včasné odhalenie zubného kazu a zápalových ochorení závesného aparátu zuba, na ktorých vzniku sa podieľajú mikroorganizmy. Neliečené zápalové ochorenia v ústnej dutine môžu viesť, okrem iného, aj k predčasnému pôrodu.

Hoci žijeme v „modernej dobe“, súčasný stav chrupu u detí tomu takmer vôbec nenasvedčuje. Ani nie tak dávno fungoval princíp „kolektívnej“ flouridácie na školách. Dnes sa od neho upustilo a tak jediným zodpovedným za starostlivosť o ústne zdravie detí ostávajú rodičia. Pravidelné návštevy detí v zubnej ambulancii sa stávajú pre deti postupne úplne prirodzenou súčasťou zdravého života, a teda majú silný psychologický vplyv. Najhorším čo môžu rodičia urobiť, je prísť na prvé ošetrenie vo vyššom veku detí a navyše už v stave s pokročilým, hlbokým zubným kazom, kde je nevyhnutný aktívny zásah a tým sa prvá návšteva stáva pre dieťa traumatizujúcou, niekedy až na celý život. Argumentácia, že ošetrenie zubného kazu u detí je finančne náročné dnes už neobstojí. Stále totiž platí, že prevencia je lacnejšia a podstatne jednoduchšia ako liečba. Ak sa rodičia začnú aktívne zaujímať o zdravotný stav ústnej dutiny svojich detí už od narodenia, budú pravidelne a zodpovedne pristupovať k periodickým kontrolám v zubnej ambulancii a dentálnej hygiene svojich detí, vyhnú sa tak nielen stresujúcim situáciám, plaču a bolesti, ale ušetria si tak nemalé finančné prostriedky nevyhnutné na liečbu pokročilého štádia zubného kazu. Zubný kaz je totiž jedným z mála ochorení, ktorým sa dá úplne vyhnúť pomerne jednoduchou cestou => precíznou, pravidelnou a dobre vykonávanou ambulantnou a individuálnou dentálnou hygienou.             

            Po narodení je potrebné bábätku vytierať ústnu dutinu navlhčenou gázou ovinutou okolo prsta po každom dojčení, resp. kŕmení umelou mliečnou formulou. Dieťatko si takto zvyká na pocit čistých úst a v neskoršom období bude aj lepšie spolupracovať pri ústnej hygiene. Po prerezaní prvých zúbkov, približne v 6.-8. mesiaci, je nevyhnutné okrem vytierania ústnych slizníc pristúpiť aj k zotieraniu povlaku z plôšok čerstvo prerezaných mliečnych zúbkov. Už po 1.roku je vhodné vyhľadať zubného lekára, ktorý dieťatko prevezme do svojej starostlivosti. Takýto včasný kontakt so zubnou ambulanciou a jej personálom sa zdá byť mnohým rodičom veľmi predčasný. Avšak skúsenosti nás, zubných lekárov, poukazujú na to, že ak sa rodičia dostavia na periodickú prehliadku krátko po prerezaní prvých zúbkov, spolupráca dieťaťa v neskoršom období a v prípade potreby ošetrenia bude omnoho lepšia a menej stresujúca nielen pre dieťa ale aj pre nich samých. V rámci prvého vyšetrenia sa okrem kontroly stavu ústnej dutiny rodičia dozvedia, ako sa starať o mliečny chrup, čo sa týka hygienických aj stravovacích návykov. Mnohí rodičia totiž ani netušia, že aj mliečne zúbky si vyžadujú čistenie a ošetrenie. Je potrebné si uvedomiť, že neošetrovanie mliečnych zubov je už dávno prežitkom, nakoľko aktívne používanie mliečnych zubov, rovnako ako u dospelých tých trvalých, je jediným spôsobom dostatočného rozhryzenia prijímanej stravy. Inštruktáž o čistení zúbkov doma poskytujeme v rámci periodickej prehliadky, ktorá je u detí do 18 rokov dvakrát ročne hradená zdravotnou poisťovňou, a tiež počas dentálnej hygieny u detí s kompletným mliečnym, zmiešaným a trvalým chrupom.

Práve profesionálna zubná hygiena vykonávaná v zubnej ambulancii zubným lekárom alebo dentálnou hygieničkou je nevyhnutnou súčasťou komplexnej dentálnej hygieny. Pri ambulantnej dentálnej hygiene pristupujeme k deťom veľmi individuálne, s ohľadom na stupeň vývinu chrupu ako aj na psychomotorický vývin dieťaťa. Všetky výkony aplikujeme zábavnou a pre deti zaujímavou formou hry. Pri zistení nánosov zubného mikrobiálneho povlaku vyčistíme zúbky špeciálnou rotačnou kefkou a mierne abrazívnou zubnou pastou( polishing ) tak, aby ostal povrch zuba čistý a hladký. Pre porovnanie, necháme deťom skontrolovať si zúbky jazykom, aby skutočne cítili nový výsledok. U starších detí, ktoré sú schopné už aktívne spolupracovať, môžeme v prípade zistenia zubného kameňa pristúpiť najskôr k jeho odstráneniu a následnému dočisteniu abrazívnou pastou rovnakým spôsobom. Pre lepšie znázornenie povlaku je možné ho pred očistením zvýrazniť aj zafarbením špeciálnym roztokom - detektorom zubného povlaku. V záverečnej fáze aplikujeme na zúbky fluoridačné prípravky, ktoré slúžia na remineralizáciu oslabených miest v zubnej sklovine. Súčasťou profesionálnej hygieny je aj výber vhodných a individuálnych pomôcok na zubnú hygienu, ako aj nácvik čistenia zubov, podľa schopností detí ale predovšetkým poučenie a inštruktáž rodičov a správnom dočisťovaní zúbkov.

            Ušetrite si dni stresu a príďte do našej zubnej ambulancie s vaším dieťatkom ešte kým netuší, čo sú bolesti zúbkov.

Family Dental Care team sa teší na Vašu návštevu...