Čo je nové / Prasknutý zub nemusí byť katastrofou. Ako postupovať?
Prasknutý zub nemusí byť katastrofou. Ako postupovať?

Ak vám praskne zub v dôsledku poranenia alebo ako následok dlhodobého opotrebenia, môžete pociťovať rozličné symptómy, od kolísavej nestálej bolesti pri žuvaní potravy až po náhle bolesti, keď je váš zub vystavený účinkom horúcich alebo studených teplôt.

V mnohých prípadoch je bolesť iba prechodná a váš zubný lekár môže mať problém s lokalizáciou zuba, ktorý vám robí problémy. Ak pociťujete takéto symptómy alebo predpo-kladáte, že máte prasknutý zub, najlepším riešením je navštíviť ihneď endodontistu.

Endodontisti sa špecializujú na ošetrovanie a záchranu prasknutých zubov a prispôsobia liečbu zubu podľa typu, umiestnenia a rozsahu praskliny. Čím skôr začne liečba vášho prasknutého zubu, tým je väčšia nádej na vyliečenie poškodeného zubu. Po liečbe sa väčši-na prasknutých zubov vráti do pôvodného stavu a slúžia ešte mnoho rokov tak, ako to bolo pred ich poškodením a pacient je zbavený bolestivých pocitov pri hryzení a žuvaní.

Ako zistím, že mám prasknutý zub?

Prasknutý zub vykazuje širokú paletu symptómov vrátane prechodnej bolesti pri žuvaní, spo-jenej so znížením žuvacieho tlaku alebo bolesti pri expozícii zubu teplotným extrémom.  

Prečo prasknutý zub bolí?

Aby sme pochopili prečo prasknutý zub bolí, je potrebné poznať niečo o anatómii zubu. Vo vnútri zubu pod zubnou sklovinou a tvrdou vrstvou, ktorá sa nazýva dentín (zubovina), sa nachádza vnútorné mäkké tkanivo, nazývané zubná dreň.  V zubnej dreni sa nachádzajú zubné nervy a cievy.
Keď vonkajšia tvrdá vrstva praskne, žuvaním môže dochádzať k pohybu jednotlivých častí prasknutého zubu a tým môže dochádzať k dráždeniu zubnej drene. Prípadne sa zubná dreň poškodí až do takého stupňa, že sa nedokáže sama zregenerovať.
Zub môže bolieť nielen pri žuvaní potravy ale môže byť citlivý i na teplotné extrémy. Po čase môže začať prasknutý zub bolieť „sám od seba“, bez vonkajšieho podnetu.  Rozsiahle pras-kliny môžu viesť k infekciám zubnej drene, ktorá sa môže rozšíriť ďalej do kosti a ďasna v okolí poškodeného zubu.

Čo robiť v prípade, ak je zub zlomený?

Zlomené zuby tvoria väčšinu zubných úrazov. Väčšinu zlomených zubov možno reparovať buď opätovným pripojením ulomenej časti zubnej skloviny alebo nanesením náplne vo farbe zubu alebo pripojením korunky. V prípade takéhoto poškodenia zubu navštívte okamžite svojho zubného lekára, ktorý vám ošetrí váš poškodený zub a zabráni ďalšiemu zhoršeniu stavu.

Prečo sa praskliny zubu nezobrazia na RTG snímku?

Bohužiaľ, RTG snímok niekedy neukazuje prasknutý zub. Je to preto, lebo Röntgenový lúč musí byť paralelný s prasklinou pri prieniku cez ňu.
Avšak niekedy sa môžu ukázať niektoré iné znaky praskliny zubu. Ak prasklina zubu vznikla už dávnejšie, možno pri vertikálnej praskline koreňa zubu vidieť vertikálny úbytok kosti v blízkosti koreňa. Zubný lekár môže používať jasné osvetlenie alebo zväčšovacie sklo na identifikovanie prasklín. Môžu sa aplikovať taktiež špeciálne farbivá, pomocou ktorých sa sleduje postup a smer praskliny.

Ako bude liečený môj prasknutý zub?

Existuje viacero typov zubných prasklín. Spôsob liečby a jej výsledky záležia na type, lokácii a rozsahu praskliny.
Jemné povrchové praskliny – tento typ poškodenia sa týka len vonkajšej zubnej skloviny. Tieto praskliny sú veľmi bežné pri dospelých zuboch. Sú veľmi plytké, nespôsobujú bolesť a nevenuje sa im zvláštna pozornosť.

Ulomený hrbček (výstupok) zuba – týmto termínom sa charakterizuje ulomený kúsok zo žu-vacieho povrchu zuba, často v okolí výplne zuba (plomby). Ulomený hrbček zriedka poškodí zubnú dreň a obyčajne nespôsobuje veľkú bolesť. Zubný lekár môže nasadiť novú výplň alebo korunku na poškodený zub, aby ho ochránil.
Ak máte zlomený zub a dýchanie cez ústa alebo pitie studených tekutín vám spôsobuje bo-lesť, potom zakusnite do čistého vlhkého tampónu z gázy alebo tkaniny, aby vám bolesti poľavili, kým vás neošetrí lekár. Nikdy nepoužívajte orálne lieky proti bolesti (ako napr. ...), mastičky a neprikladajte aspirín na poškodené miesta, aby ste potlačili bolesť.

Prasknutý zub – je to prípad, kedy prasklina presahuje žuvaciu plochu zubu a vertikálne pre-chádza smerom ku koreňu. Zub ešte nie je rozdelený na segmenty, ale prasklina sa môže postupne rozširovať. Aby mohol byť zub zachránený, dôležitá je rýchla diagnostika poško-denia. Ak prasklina zasiahla aj zubnú dreň, zub možno liečiť ošetrením koreňových kanáli-kov (endodoncia) a nasadením korunky, ktorá zabráni rozšíreniu praskliny.
V prípade, ak prasklina pokračuje až pod úroveň ďasna, už nie je liečiteľná, zub sa nedá zachrániť a je potrebná extrakcia. Preto je rýchle ošetrenie po poškodení také dôležité. Stav prasknutého zubu, ktorý nie je liečený, sa bude postupne zhoršovať, a môže skončiť jeho stratou. Zásadnými činnosťami pri záchrane takto poškodených zubov je skorá diagnostika a liečba.

Rozštiepený zub – je často výsledkom dlhodobého vývoja prasknutého zuba. Rozštiepený zub sa charakterizuje prasklinou jasne odlíšených častí, ktoré je možné navzájom oddeliť. Rozštiepený zub nemožno zachrániť v pôvodnom stave. Pozícia a rozsah praskliny určí, či niektorú časť zuba možno zachrániť. V niektorých prípadoch možno pomocou endodontic-kého ošetrenia zachrániť časť zubu.

Vertikálne praskliny koreňa – sú to praskliny, ktoré začínajú na koreni zubu a pokračujú smerom k žuvacej ploche. Obyčajne vykazujú minimálne znaky a symptómy a preto určitú dobu môžu zostať nepovšimnuté. Vertikálne praskliny koreňa sú často objavené, keď okolitá kosť a ďasno sú napadnuté infekciou. Ošetrenie možno robiť extrakciou zubu. Endodontické ošetrenie je vhodné v prípade, ak zub možno zachrániť odstránením prasknutej časti.

Bude po ošetrení praskliny môj zub úplne vyliečený?

Na rozdiel od kostí sa fraktúra v prasknutom zube nezrastie. Napriek ošetreniu, niektoré praskliny sa môžu rozširovať a oddeľovať, čo má za následok stratu zuba. Umiestnenie ko-runiek na prasknutý zub predstavuje maximálnu ochranu ale nezaručuje úspech vo všetkých prípadoch.
Ošetrenie, ktoré vám vykoná zubný lekár, je veľmi dôležité, lebo sa tým odstráni bolesť a zníži sa pravdepodobnosť, že prasklina sa bude zhoršovať. Po ošetrení  väčšina prasknu-tých zubov naďalej plní svoju funkciu pri hryzení a žuvaní potravy.

Čo môžem urobiť na ochranu zubov pre ich praskaním?

Môžete dodržiavať niekoľko zásad, ktorými znížite náchylnosť vašich zubov na praskanie:

  • Nehryzte tvrdé predmety, ako napr. ľad, nevypukané zrniečka pukancovej kukurice, ceruzky a pod.;
  • Nezatínajte a neškrípte zubami;
  • Ak zatínate a škrípete zubami v spánku, požiadajte zubného lekára o fixátor alebo iný ústny chránič, ktorými si uchránite zuby;
  • Pri kontaktných športoch používajte ústny chránič alebo masku.