Čo je nové / Moderné technológie v dentálnej hygiene
Moderné technológie v dentálnej hygiene

Zubný kaz predstavuje chronické infekčné neprenosné ochorenie, ktoré vzniká na podklade viacerých faktorov. Ide pôsobenie kazotvorných baktérií, ktoré premieňajú na povrchu zuba cukor obsiahnutý v zubnom povlaku na kyselinu.

Pri dlhodobom pôsobení kyseliny dochádza k strate minerálov v zubnej sklovine a následnej tvorbe zubného kazu. Z uvedeného teda vyplýva, že vznik zubného kazu je možné vo veľkej miere ovplyvniť zložením stravy a pravidelným dôsledným odstraňovaním zubného mikrobiálneho správnou hygienou ústnej dutiny.

Správna dentálna hygiena je postavená na individuálnej dennej hygiene ústnej dutiny pacienta v domácnosti a na profesionálnom odstraňovaní zubného kameňa a zubného povlaku v ambulancii zubného lekára alebo dentálnej hygieničky v pravidelných intervaloch. Ide o najlepší spôsob prevencie zubného kazu a zápalu ďasien, ktorý sa môže prenášať až na priliehajúcu kosť a podmieňovať stratu zubov.

 V rámci periodickej prehliadky chrupu zubný lekár diagnostikuje ochorenia postihujúce ústnu dutinu a stanoví plán liečby pacienta. Predpokladom úspešnosti liečby ochorení ústnej dutiny je spolupráca pacienta a liečba ochorení v čistom prostredí úst. Preto je pred akýmkoľvek liečebným zásahom pacient poukázaný na profesionálnu dentálnu hygienu.

Prvotným odstránením zubného kameňa sa pacient zbaví mechanického  a bakteriálneho dráždenia v oblasti zubov a ďasien. Najpoužívanejšou technológiou je odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom (teda strojové) s následným dočistením ťažko dostupných oblastí špeciálnymi škrabkami a kyretami (ručné čistenie). Nasleduje odstránenie zubného povlaku uloženého na plôškach zubov pomocou čistiacej rotačnej kefky a zubnej pasty s vyšším stupňom drsnosti (abrazivity). Táto pasta umožní odstrániť nielen vrstvu zubného povlaku, ale aj rôzne pigmentácie zubných plôškach, ktoré pochádzajú z fajčenia, jedál, nápojov a liekov. Celý tento proces, ktorý sa označuje ako polishing je príjemnou a bezbolestnou čistiacou technikou. Bezprostredne po odstránení dráždivých faktorov je potrebné vypláchnutie ďasnových žliabkov v okolí zubov roztokom s obsahom chlorhexidínu. Takto očistený povrch zuba je možné následne ošetriť fluoridačným gélom, ktorý doplní minerály na oslabených miestach skloviny.

Špeciálnu starostlivosť  a individuálny prístup venujeme na našej klinike pacientom s parodontitídou, ktorí majú zavedené aj parodontologické karty na porovnávanie vývoja ochorenia. Pri tejto diagnóze zabezpečíme aj odber vzorky na bakteriálne vyšetrenie, ktoré robíme v spolupráci so zahraničným laboratóriom.

Hlavným cieľom dentálnej hygieny je odstránenie faktorov, ktoré vyvolávajú vznik najčastejších ochorení ústnej dutiny, teda zubného kazu, zápalu ďasien a parodontitídy. Nemenej podstatným, avšak želaným cieľom je zlepšenie estetického vzhľadu chrupu. Preto, ak odstraňovanie pigmentácií s pomocou abrazívnej pasty a kefky nie je postačujúce, pristúpime aj k tzv. pieskovaniu zubov. Ide o metódu, pri ktorej sa s pomocou jemného prášku aplikovaného pod tlakom vzduchu odstraňujú pevne priliehajúce vrstvy, spôsobujúce zafarbenie zubov, predovšetkým v zle dostupných oblastiach (medzizubné priestory).

Záver dentálnej hygieny venujeme poučeniu pacienta o spôsobe a technike najvhodnejšej metódy čistenia zubov a výberu pomôcok ústnej hygieny pre domáce použitie. Taktiež riešime individuálne problémy a požiadavky pacienta.

Pravidelnosť vykonávania profesionálnej dentálnej hygieny je predpokladom k zabezpečeniu úplnému odstráneniu ochorení zubov, ďasien a ostatných mäkkých tkanív ústnej dutiny. Ako často k nej pristupovať je veľmi individuálne, avšak odporúčame ju absolvovať minimálne dvakrát ročne, u pacientov s parodontitídou každé 3 mesiace. Pri každej nasledujúcej dentálnej hygiene prehodnotíme vhodnosť používania dentálnych pomôcok, resp. upravíme ich používanie podľa aktuálneho stavu pacienta.

Dentálnu hygienu na našej zubnej klinike vykonáva team profesionálnych dentálnych hygieničiek a tiež lekárov s bohatými skúsenosťami.  Celý Family Dental Care team sa bude tešiť na Vašu návštevu...