Čo je nové / Kedy je potrebné vybrať nerv zo zuba
Kedy je potrebné vybrať nerv zo zuba

Každý náš zub je veľmi zaujímavá skladačka.Tvoria ho tri hlavné časti: má korunku, kŕčok a koreň. Korunka zuba je to, čo vidíme v ústach nad ďasnom, koreň je vnútri v zubnom lôžku, no a kŕčok spája korunku s koreňom.

Ak by sme zub prerezali, uvidíme v ňom na povrchu sklovinu - najtvrdšiu vrstvu, ktorá je navrchu zubu a chráni ho. Pod sklovinou je zubovina, trošku mäkšia hmota žltej farby, no a nasleduje zubná dreň, ktorá je plná zubných nervov a ciev. Pod pojmom vyberanie nervu zo zuba rozumieme odstránenie zubnej drene z korunkovej aj koreňovej časti zuba. Zubná dreň obsahuje nervovo cievne zväzky. Odstraňuje sa v prípade, že zub odumrel a nastala tzv. nekróza. Odstraňovanie drene v takomto prípade nebolí, nakoľko je dreň už mŕtva. V prípade, že sa odstraňuje dreň zo zuba preto lebo je zapálená, tento výkon je bolestivý a robí sa teda v lokálnej anestézii tzv. s injekciou.

Počet nervov v zuboch je rôzny, záleží od typu zubu a individuálnej anatómie zubu - teda jeho stavby. Napríklad všetky rezáky majú väčšinou jeden alebo dva nervy, čreňové zuby jeden až dva, ale čím ďalej tým viac sa stretávame s trojnervovou variantou. V stoličkách sú tri až štyri nervy, ale mame päť, prípadne šesť kanalikové formy. Sú veľmi citlivé a vysielajú signály bolesti. Vyberanie nervov zu zubov nazývame odborne endodoncia. Zmyslom endodoncie je predovšetkým odstránenie, resp. zabránenie infekcie koreňového systému, je nevyhnutné počas ošetrovania zamedziť kontaminácii zuba slinou. Tento účel najlepšie spĺňa pomôcka zvaná kofferdam, ktorá ošetrovaný zub izoluje od okolia. Z rovnakého dôvodu je zásadné vyvarovať sa ponechaniu "otvoreného" zuba, kedykoľvek je to len trochu možné. Otvorenie síce vedie k úľave od bolesti, ale zároveň dochádza k osídleniu koreňa baktériami zo sliny. Riziko zlyhania endodontického ošetrenia sa potom neúmerne zvýši. Samotné opracovanie koreňových kanálikov sa kedysi robilo iba ručne – extripačnými nástrojmi, dnes už nám prácu ulahčujú ale hlavne spresňuju moderné strojové endodontické systémy ktoré individuálne prisposobujeme danému zubu. Cieľom je rozšíriť kanáliky tak, aby vo vnútri nezostali zvyšky infikovaných tkanív a aby bolo možné priestor zaplniť koreňovou výplňou. Po dokončení ošetrenia zhotovíme kontrolnú röntgenovú snímku, aby sme sa presvedčili, či sú koreňové kanáliky správne zaplnené.

Nedostatočná koreňová výplň totiž umožňuje prežívanie baktérií vnútri koreňa, ktoré môže viesť k poškodeniu okolitej kosti a vzniku "váčku". Tejto tematike sa podrobnejšie budeme venovať v ďalšom blogu.