Čo je nové / Invisalign: Ako funguje neviditeľný strojček na zuby?
Invisalign: Ako funguje neviditeľný strojček na zuby?

Keď sa povie strojček na zuby, ako prvé si zrejme predstavíme fixný kovový aparát, ktorý nie je veľmi estetický. Ako si potom predstavujeme neviditeľný strojček na zuby Invisalign a ako naozaj funguje?

Čo je to Invisalign?

Ide o vysoko prepracovaný systém neviditeľných dláh, ktoré sú vyrábané na mieru pre každého pacienta na základe jeho individuálneho problému a postupne vyrovnávajú zuby pacienta. 

Invisalign neviditeľné dlahy sú vyrobené z flexibilného plastu, konkrétne z patentovaného termoplastického materiálu SmartTrack, ktorý bol vytvorený špeciálne pre tento typ liečby. Žiadne drôty a iné viditeľné obmedzenia, ktoré prichádzajú s kovovými aparátmi. 

Je naozaj neviditeľný?

Nositeľa klasického kovového strojčeka na zuby rozoznáme prakticky hneď, ako sa na nás usmeje. Nositeľa neviditeľného strojčeka Invisalign rozoznáme až vtedy, keď nám sám povie, že nejaký strojček nosí. 

Ide o najmodernejší, mimoriadne pohodlný a v podstate najefektívnejší typ zubného strojčeka. Ak medzi vaším rozhodnutím nosiť alebo nenosiť zubný strojček stojí najmä estetické hľadisko, Invisalign túto dilemu rieši okamžite. Ako prebieha liečba neviditeľným strojčekom v ambulanciách Family Dental Care?

1. krok: Konzultácia

Pri návšteve dentálnej kliniky Family Dental Care s vami zubár prekonzultuje dôvody návštevy, zhodnotí stav vášho chrupu a vysvetlí vám priebeh liečby. Invisalign môže byť skvelým riešením pre dospelých, dospievajúcich a pre všetkých, ktorí hľadajú prakticky neviditeľnú alternatívu zubného strojčeka.

Invisalign predstavuje technologický pokrok, vďaka ktorému je možné vyriešiť takmer všetky bežné problémy s vyrovnávaním zubov, od jednoduchých až po zložité – to všetko bez zásahu do vášho bežného života.

2. krok: Vstupné vyšetrenie

Cieľom vstupného vyšetrenia je získať podklady pre návrh liečebného plánu. Absolvujete sken zubov pomocou najmodernejšieho skenera iTERO, pripravíme vám RTG snímky a fotografie zubov z rôznych pohľadov. Takisto vyhotovíme fotografie vášho úsmevu a profil tváre. 

3. krok: Príprava liečebného plánu

V tejto časti spoja sily náš čeľustný ortopéd a Invisalign technik, aby pre vás pripravili individuálny liečebný plán. Výsledkom je vizualizačné video, na ktorom uvidíte jednotlivé pohyby vašich zubov počas celej liečby až do želanej výslednej podoby. 

4. krok: Výroba a odovzdanie 

Po vašom finálnom schválení vizualizačného videa zadáme Invisalign do výroby. Hotový, na mieru vyrobený neviditeľný strojček doručia priamo k nám, na kliniku. Spoločne vyskúšame, či všetko sedí tak, ako má a na zuby vám pripevníme tzv. „gombíky“, ktoré pomáhajú posúvať zuby do požadovanej polohy.

Vysvetlíme vám správny spôsob čistenia a nosenia strojčeka. Invisalign vám následne odovzdáme a vy sa pomaly môžete začať usmievať. 

5. krok: Kontroly

Súčasťou úspešnej liečby sú aj pravidelné kontroly. Keďže na každej návšteve dostanete neviditeľné dlahy približne na 3 mesiace na základe odporúčania zubára, aj kontroly by mali prebiehať v týchto intervaloch. Váš zubár vám skontroluje aktuálne postavenie zubov a porovná ho so schválenou vizualizáciou liečby. 

Neviditeľné dlahy je nutné nosiť optimálne 22 hodín denne. Snímajte si ich pri jedení a pití iných nápojov ako voda, tú je možné piť aj s nasadeným strojčekom. Takisto pri čistení zubov je potrebné neviditeľný strojček zložiť. 

6. krok: Retenčná fáza

Keďže po ukončení liečby a finálnom odobraní strojčeka majú zuby tendenciu posúvať sa na pôvodné miesto, je veľmi dôležité poctivo dodržiavať retenčnú fázu. Počas nej dbáme na to, aby sme udržali vytúžený stav chrupu, ktorý sme docielili liečbou neviditeľným strojčekom Invisalign.  

Invisalign a jeho hlavné výhody

Okrem spomínaného estetického hľadiska medzi najväčšie výhody liečby neviditeľným strojčekom Invisalign patrí jednoduchosť – od ľahkej snímateľnosti, jednoduchého spôsobu nosenia a čistenia až po kratšiu dobu liečby a neobmedzený výber jedál, ktoré môžete jesť.


Invisalign uľahčuje život pacientom, ktorí sú rôznymi spôsobom nútení nosiť zubný strojček a ešte im pritom aj pomáha. Máte záujem o liečbu? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.