Stomatologický mikroskop

Family Dental Care dbá nielen na kvalitu svojej práce, ale aj technologického vybavenia. Lekári preto štandardne používajú okuliare s funkciou lupy, ktoré poskytujú 5-násobné zväčšenie. V prípade špeciálneho výkonu je však potrebný aj stomatologický mikroskop. Zubný mikroskop máme na pobočkách v Bratislave a v Košiciach. Slúži k 16-násobnému zväčšeniu pracovného operačného poľa. Pri zubných ošetreniach tak zabezpečuje detailnejšie, precíznejšie a kvalitatívne nadštandardné stomatologické výkony. Manipulácia so stomatologickým mikroskopom vyžaduje vyššiu odbornosť, zručnosť, vzdelanie lekára a zároveň technické vybavenie ambulancie. Preto ošetrenia vykonáva špecialista.

Pomocou zubného mikroskopu sa dajú:

  • ošetriť zubné kanáliky so zložitou anatomickou stavbou,
  • vybrať zalomené koreňové nástroje,
  • vymodelovať výplne s vyššou precíznosťou pod niekoľko násobným zväčšením.

So stomatologickým mikroskopom ošetruje MDDr. Marta Šarudi na pobočke v Bratislave.

Objednajte sa