Ošetrenie koreňových kanálikov

Každý náš zub je veľmi zaujímavá skladačka, ktorú tvoria tri hlavné časti.

  • Korunka zuba, ktorú vidíme v ústach nad ďasnom.
  • Koreň nachádzajúci sa vo vnútri v zubnom lôžku.

     

  • Kŕčok, ktorý spája korunku s koreňom.

Ak by sme zub prerezali, uvidíme v ňom sklovinu - najtvrdšiu vrstvu, ktorá je navrchu zubu a chráni ho. Pod sklovinou je zubovina, trošku mäkšia hmota žltej farby, za ktorou nasleduje zubná dreň plná zubných nervov a ciev.

Čo je endodoncia?

Endodoncia je vyberanie nervu zo zuba, pod ktorým rozumieme odstránenie zubnej drene z korunkovej aj koreňovej časti. Zmyslom endodoncie je predovšetkým odstránenie, resp. zabránenie infekcie koreňového systému.

Zubné nervy

Počet nervov v zuboch je rôzny, záleží od typu zubu a individuálnej anatómie zubu - teda jeho stavby. Napríklad všetky rezáky majú väčšinou 1 – 2 dva nervy, črenové zuby 1 – 2, ale čím ďalej tým viac sa stretávame s 3-nervovým variantom. V stoličkách sú 3 – 4 nervy, ale máme 5, prípadne aj 6 kanálikové formy. Sú veľmi citlivé a vysielajú signály bolesti.

Ako endodontické ošetrenie prebieha?

  • Počas ošetrovania je nevyhnutné zamedziť kontaminácii zuba slinou. Tento účel najlepšie spĺňa pomôcka zvaná kofferdam, ktorá ošetrovaný zub izoluje od okolia. Z rovnakého dôvodu je zásadné vyvarovať sa ponechaniu "otvoreného" zuba, kedykoľvek je to len trochu možné. Otvorenie síce vedie k úľave od bolesti, ale zároveň dochádza k osídleniu koreňa baktériami zo sliny. Riziko zlyhania endodontického ošetrenia sa následkom toho zvýši.
  • Zubná dreň obsahuje nervovo cievne zväzky. Odstraňuje sa v prípade, že zub odumrel a nastala tzv. nekróza. Zásah do drene v takomto prípade nebolí, nakoľko je už mŕtva. V prípade, že sa zo zuba odstraňuje dreň z dôvodu zápalu, tento výkon bolestivý je a robí sa teda v lokálnej anestézii tzv. s injekciou.
  • Samotné opracovanie koreňových kanálikov sa kedysi robilo iba ručne – extirpačnými nástrojmi. V súčasnosti nám už prácu uľahčujú, ale hlavne spresňujú moderné strojové endodontické systémy, ktoré individuálne prispôsobujeme danému zubu. Cieľom je rozšíriť kanáliky a zamedziť v nich prítomnosť zvyškov infikovaných tkanív, aby bolo možné priestor zaplniť koreňovou výplňou.
  • Po dokončení ošetrenia zhotovíme kontrolnú röntgenovú snímku, aby sme sa presvedčili, či sú koreňové kanáliky správne zaplnené.

Ošetrenie si v niektorých prípadoch vyžaduje prácu so stomatologickým mikroskopom.

Vyčistenie koreňového kanálika a jeho vyplnenie nie je definitívnym riešením, nakoľko odumretý zub nie je dostatočne vyživovaný a je náchylný k mechanickému poškodeniu. Riešením môže byť zhotovenie korunky. Viac konkrétnych informácií vám poskytne ošetrujúci lekár.

Objednajte sa