MUDr. Zuzana Chudobová

Zubný lekár

Absolvovala štúdium stomatológie v roku 2002 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Desaťročná odborná prax a dosiahnuté poznatky ju v roku 2012 motivovali k založeniu zubnej kliniky Family Dental Care, s.r.o.

Vo svojej profesii sa venuje preventívnej, konzervačnej i estetickej stomatológii s osobitným zameraním na protetickú stomatológiu vrátane systému CEREC a ošetrenie detských pacientov. Svoje teoretické poznatky a praktické skúsenosti sa snaží sústavne obohacovať štúdiom v odbore Stomatológia doma i v zahraničí. Absolvovala viacero zahraničných kurzov, seminárov i stáží : Fínsko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko. Aktívne ovláda anglický a nemecký jazyk.

MUDr. Zuzana Chudobová

Spoznajte náš Family TEAM

Profesionálnu starostlivosť o Vaše zdravie a pohodlie v našej ambulancii, kde sa bude
cítiť prijemne celá Vaša rodina, Vám zabezpečí profesionálny tím stomatológov: