MUDr. Zuzana Chudobová

Zubný lekár

Absolvovala štúdium stomatológie v roku 2002 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Desaťročná odborná prax a dosiahnuté poznatky ju v roku 2012 motivovali k založeniu zubnej kliniky Family Dental Care, s.r.o.

Vo svojej profesii sa venuje preventívnej, konzervačnej i estetickej stomatológii s osobitným zameraním na protetickú stomatológiu vrátane systému CEREC a ošetrenie detských pacientov. Svoje teoretické poznatky a praktické skúsenosti sa snaží sústavne obohacovať štúdiom v odbore Stomatológia doma i v zahraničí. Absolvovala viacero zahraničných kurzov, seminárov i stáží : Fínsko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko. Aktívne ovláda anglický a nemecký jazyk.

MUDr. Zuzana Chudobová

Spoznajte náš Family TEAM

Profesionálnu starostlivosť o Vaše zdravie a pohodlie v našej ambulancii, kde sa bude
cítiť prijemne celá Vaša rodina, Vám zabezpečí profesionálny tím stomatológov:

MUDr. Zuzana Chudobová

MUDr. Zuzana Chudobová

Zubný lekár

MDDr. Adam Kolárik

MDDr. Adam Kolárik

Zubný lekár

MDDr. Monika Gazdová Budajová

MDDr. Monika Gazdová Budajová

MDDr. Katarína Hrbáčiková

MDDr. Katarína Hrbáčiková

Zubný lekár

MUDr. Stanislav Korman

MUDr. Stanislav Korman

Dentoalveolárny chirurg

MDDr. Lenka Petrášová

MDDr. Lenka Petrášová

Zubný lekár

MDDr. Martin Lapár

MDDr. Martin Lapár

Zubný lekár

MUDr. Daniela Straková

MUDr. Daniela Straková

ČEĽUSTNÝ ORTOPÉD

MDDr. Lenka Paulisová

MDDr. Lenka Paulisová

ČEĽUSTNÝ ORTOPÉD