MUDr. Stanislav Korman

Dentoalveolárny chirurg

Úspešné absolvoval štúdium stomatológie v roku 2008 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas nepretržitého odborného vzdelávania a praktickej činnosti získal atestáciu v odbore Chirurgia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Odvtedy sa aktívne vzdeláva v problematike stomatochirurgie doma i v zahraničí. Svoje praktické skúsenosti v oblasti dentoalveolarnej chirurgii vrátané komplikovaných chirurgických zákrokov v stomatológii ďalej aktívne rozvíja na našej klinike.

MUDr. Stanislav Korman

Spoznajte náš Family TEAM

Profesionálnu starostlivosť o Vaše zdravie a pohodlie v našej ambulancii, kde sa bude
cítiť prijemne celá Vaša rodina, Vám zabezpečí profesionálny tím stomatológov:

MUDr. Zuzana Chudobová

MUDr. Zuzana Chudobová

Zubný lekár

MDDr. Adam Kolárik

MDDr. Adam Kolárik

Zubný lekár

MDDr. Monika Gazdová Budajová

MDDr. Monika Gazdová Budajová

MDDr. Katarína Hrbáčiková

MDDr. Katarína Hrbáčiková

Zubný lekár

MUDr. Stanislav Korman

MUDr. Stanislav Korman

Dentoalveolárny chirurg

MDDr. Lenka Petrášová

MDDr. Lenka Petrášová

Zubný lekár

MDDr. Martin Lapár

MDDr. Martin Lapár

Zubný lekár

MUDr. Daniela Straková

MUDr. Daniela Straková

ČEĽUSTNÝ ORTOPÉD

MDDr. Lenka Paulisová

MDDr. Lenka Paulisová

ČEĽUSTNÝ ORTOPÉD