MUDr. Stanislav Korman

Dentoalveolárny chirurg

Úspešné absolvoval štúdium stomatológie v roku 2008 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas nepretržitého odborného vzdelávania a praktickej činnosti získal atestáciu v odbore Chirurgia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Odvtedy sa aktívne vzdeláva v problematike stomatochirurgie doma i v zahraničí. Svoje praktické skúsenosti v oblasti dentoalveolarnej chirurgii vrátané komplikovaných chirurgických zákrokov v stomatológii ďalej aktívne rozvíja na našej klinike.

MUDr. Stanislav Korman

Spoznajte náš Family TEAM

Profesionálnu starostlivosť o Vaše zdravie a pohodlie v našej ambulancii, kde sa bude
cítiť prijemne celá Vaša rodina, Vám zabezpečí profesionálny tím stomatológov: