MDDr. Martin Lapár

Zubný lekár

V roku 2016 absolvoval štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a do tímu Family Dental Care sa pripojil v roku 2018.

Vo svojej praxi sa venuje preventívnemu a konzervačnému zubnému lekárstvu a endodoncii. Za najdôležitejšie aspekty považuje ľudský a profesionálny prístup a dôraz na presnosť, prediktabilitu a prácu pod zväčšením.
Počas svojej praxe sa pravidelne zúčastňoval odborných seminárov a hands-on kurzov a z dlhodobých cieľov je jeho ambícia ošetrovanie výlučne pod operačným mikroskopom.
Hovorí aktívne anglicky a pasívne nemecky.

MDDr. Martin Lapár

Spoznajte náš Family TEAM

Profesionálnu starostlivosť o Vaše zdravie a pohodlie v našej ambulancii, kde sa bude
cítiť prijemne celá Vaša rodina, Vám zabezpečí profesionálny tím stomatológov:

MUDr. Zuzana Chudobová

MUDr. Zuzana Chudobová

Zubný lekár

MDDr. Adam Kolárik

MDDr. Adam Kolárik

Zubný lekár

MDDr. Monika Gazdová Budajová

MDDr. Monika Gazdová Budajová

MDDr. Katarína Hrbáčiková

MDDr. Katarína Hrbáčiková

Zubný lekár

MUDr. Stanislav Korman

MUDr. Stanislav Korman

Dentoalveolárny chirurg

MDDr. Lenka Petrášová

MDDr. Lenka Petrášová

Zubný lekár

MDDr. Martin Lapár

MDDr. Martin Lapár

Zubný lekár

MUDr. Daniela Straková

MUDr. Daniela Straková

ČEĽUSTNÝ ORTOPÉD

MDDr. Lenka Paulisová

MDDr. Lenka Paulisová

ČEĽUSTNÝ ORTOPÉD