MDDr. Dominika Slobodová

Zubný lekár

V roku 2014 úspešne ukončila vysokoškolské štúdium  v odbore Zubný lekár na Univerzite Palackého v Olomouci. K nášmu tímu sa začlenila v novembri 2015.      

V záujme odborného a profesijného rastu absolvovala mnohé odborné kurzy a konferencie.

Dental summit 09/ 2013 

   Fixná protetika v kocke ( MUDr. R.Mounajjed) 03/ 2014
   Neodkladná podpora životných funkcií 09/ 2014
   Praktická endodoncia dnešnej doby 09/2014
   Estetika v každodennej praxi 04/2015
   BB dent Kaskády 09/ 2015 
   Kongres mladých zubných lekárov 02/ 2016
  Pedostomatológia v kocke  ( MUDr. K. Cyprichová ) 04/ 2016
  Odborná (týždňová) stáž  ( MUDr. K. Cyprichová ) 06/ 2016

  Adhezívna propedeutika ( MUDr. L. Gregor) 11/ 2016
  Kongres mladých zubných lekárov 02/ 2017

  Priame kompozitné rekonštrukcie v distálnom úseku- praktický kurz 04/2017

MDDr. Dominika Slobodová

Spoznajte náš Family TEAM

Profesionálnu starostlivosť o Vaše zdravie a pohodlie v našej ambulancii, kde sa bude
cítiť prijemne celá Vaša rodina, Vám zabezpečí profesionálny tím stomatológov: