CENNÍK VYBRANÝCH STOMATOLOGICKÝCH VÝKONOV

Doplatok poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poisťovne Dôvera a Union, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku v minulom roku nájdete v stĺpci DOPLATOK POISTENCA. Cenu bez účasti poisťovne v stĺpci PRIAMA PLATBA.

 

 

 

 

 

Stiahnite si detailny cennik stomatologickych vykonov Family Dental Care Group 2019.