Cenník zdravotníckych výkonov

Doplatok poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poisťovne Dôvera a Union, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku v minulom roku nájdete v 2. stĺpci tabuľky. Cenu bez účasti poisťovne v 3. stĺpci.


Konzervačná stomatológia, Endodoncia - ošetrenie koreňových kanálikov, Chirurgia, Protetika, Orthodoncia, Zdravotnícke pomôcky , Ošetrenie s lupovými okuliarmi ZEISS, Detské výkony, Zubná pohotovosť

Konzervačná stomatológia Doplatok poistenca Priama platba
D02, D06 Preventívna prehliadka 0,00 € 15,00 €
N11 Inštruktáž a nácvik zubnej hygieny, fluorizácia 19,00 € 26,00 €
PR Vstupné vyšetrenie 25,00 € 25,00 €
PR Konzultácia 0,00 € 19,00 €
PR Slizničná anestézia 5,00 € 5,00 €
PR Injekčná anestézia - Infiltračná 10,00 € 10,00 €
PR Ošetrenie rajským plynom á 2 minúty 40,00 € 40,00 €
N03 Dentálna hygiena - vstupné vyšetrenie, poučenie, čistenie 43,00 € 63,00 €
A02 Injekčná anestézia - Zvodová 15,00 € 15,00 €
PR Dentálna hygiena -0,5hod., deti - poučenie, nácvik čistenia 15,00 € 15,00 €
PR SIC - Jednoplôšková výplň 25,00 € 25,00 €
PR Dentálna hygiena -zatvorená kyretáž paro-vačku 1zub 7,00 € 7,00 €
PR SIC - Dvojplôšková výplň 35,00 € 35,00 €
PR Dentálna hygiena -lab. DNA analýza paromikróbov - 5MKO 65,00 € 65,00 €
PR SIC - Trojplôšková výplň 45,00 € 45,00 €
PR Dentálna hygiena -lab. DNA analýza paromikróbov - 11MKO 95,00 € 95,00 €
PR Podložka 7,00 € 7,00 €
PR Pečatenie zub 15,00 € 15,00 €
PR Dentálna hygiena -opakovaná inštruktáž nácvik s dentálnou pomôckou 15min. 10,00 € 10,00 €
PR Ošetrenie mimo ordinačných hodín 30 min 30,00 € 30,00 €
PR Prvá pomoc mimo ordinačných hodín 30,00 € 30,00 €
PR Bielenie ZOOM lampou 400,00 € 400,00 €
PR Neohlásená účasť na ošetrení 24 hodín vopred 30min 30,00 € 30,00 €
V01 Jednoplôšková výplň - fotokompozit dist. 30,00 € 40,00 €
V02 Dvojplôšková výplň - fotokompozit dist. 40,00 € 55,00 €
V03 Trojplôšková výplň - fotokompozit dist. 50,00 € 65,00 €
V05 Jednoplôšková výplň - fotokompozit front. 30,00 € 35,00 €
V06 Dvojplôšková výplň - fotokompozit front. 35,00 € 45,00 €
V07 Trojplôšková výplň - fotokompozit front. 40,00 € 55,00 €
PR Ošetrenie citlivých plôšok zub 8,00 € 8,00 €
V20 Dočasné ošetrenie - provizórna výplň 20,00 € 25,00 €
D54 OPG – Panoramatický snímok 15,00 € 20,00 €
D52 RVG – Intraorálny snímok 7,00 € 10,00 €
PR 3D - CT Počítačová tomografia, 1 zuboradie 65,00 € 65,00 €
PR Úprava gingivy pri konzervačnom zákroku 20,00 € 20,00 €
 
Endodoncia - ošetrenie koreňových kanálikov Doplatok poistenca Priama platba
V30 Extirpácia pulpy kanálik 17,00 € 17,00 €
V42 Endodontické ošetrenie – koreňová výplň – 3 koreňový zub 83,00 € 125,00 €
V42 Endodontické ošetrenie – koreňová výplň – 3 koreňový zub, BeeFill 103,00 € 145,00 €
V42 Endodontické ošetrenie – koreňová výplň, každý ďalší kanálik, BeeFill 30,00 € 45,00 €
PR Trepanácia kanála kanálik 15,00 € 15,00 €
PR Výplach koreňového kanálika 5,00 € 5,00 €
PR Zavedenie čapu zo sklenených vlákien 55,00 € 55,00 €
PR Odstránenie starej koreňovej výplne kanálik 25,00 € 25,00 €
V41 Endodontické ošetrenie - koreňová výplň -1koreňový zub 24,00 € 45,00 €
V42 Endodontické ošetrenie - koreňová výplň - 2 koreňový zub 43,00 € 85,00 €
V42 Endodontické ošetrenie - každý ďalší kanálik 19,00 € 19,00 €
V41 Endodontické ošetrenie - koreňová výplň -1koreňový zub BeeFill 44,00 € 65,00 €
V42 Endodontické ošetrenie - koreňová výplň 2koreňový zub BeeFill 63,00 € 105,00 €
V42 Endodontické ošetrenie - koreňová výplň – viac kanálikov BeeFill 103,00 € 145,00 €
PR Koferdam 20,00 € 20,00 €
 
Chirurgia Doplatok poistenca Priama platba
C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania 8,00 € 12,00 €
PR Vybratie stehov 5,00 € 10,00 €
PR Augmentácia kostným materiálom + cena materiálu 100,00 € 100,00 €
E01 Extrakcia mliečneho zubu 20,00 € 25,00 €
E11 Extrakcia trvalého zubu, koreň 30,00 € 35,00 €
E12 Extrakcia trvalého zubu, viackoreňový 40,00 € 45,00 €
E21 Neplánovaná chirurgická komplikovaná extrakcia 50,00 € 65,00 €
E61 Ošetrenie a kontrola po extrakcii 7,00 € 10,00 €
E60 Chirurgická konzultácia pred zákrokom 15,00 € 19,00 €
P09 Vestibuloplastika 48,00 € 66,00 €
E64 Egalizácia slizničných výbežkov 59,00 € 87,00 €
P08 Franulektómia 65,00 € 65,00 €
E63 Chirurgická revízia rany 24,00 € 32,00 €
E31 Dekapsulácia 21,00 € 27,00 €
E40 Resekcia koreňového hrotu 96,00 € 130,00 €
E22 Chirurgická extrakcia zubu múdrosti 130,00 € 160,00 €
E14 Sutura extrakčnej rany 20,00 € 25,00 €
P06 Wassmundova plastika 60,00 € 78,00 €
C41 Intraorálna incízia abscesu 24,00 € 32,00 €
C10 Excízia mäkkých tkanív 50,00 € 61,00 €
PR Histologické vyšetrenie 30,00 € 30,00 €
C01 Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti 15,00 € 19,00 €
PR Extirpácia cysty 100,00 € 100,00 €
PR Bio- oss (1g) 200,00 € 200,00 €
PR Abutment na implantát 600,00 € 600,00 €
PR Prehĺbenie vestibula 59,00 € 59,00 €
PR Zavedenie intraoseálneho implantátu ASTRA (SWE) 840,00 € 840,00 €
PR Vyhojovacia čiapočka 60,00 € 60,00 €
PR Nadstavba na implantát 220,00 € 220,00 €
 
Protetika Doplatok poistenca Priama platba
Z12101 Kovokeramická korunka, medzičlen 215,00 € 230,00 €
PR Odtlačky 30,00 € 30,00 €
F63 Sťahovanie koruniek zub 20,00 € 25,00 €
PR Opätovné nacementovanie korunky 20,00 € 25,00 €
Z20201/02 Snímacie náhrady 150,00 € 300,00 €
Z12101 Korunka Cerec 300,00 € 330,00 €
PR Celokeramická korunka e-max 260,00 € 280,00 €
PR Inlay, Onlay CEREC 200,00 € 200,00 €
PR Celokeramická fazeta CEREC 300,00 € 300,00 €
PR Celokeramická fazeta e-max 245,00 € 265,00 €
Z12101 Zirkónová korunka 290,00 € 310,00 €
 
Orthodoncia Doplatok poistenca Priama platba
PR Orthodontická konzultácia 20,00 € 20,00 €
PR Snímateľný aparát 100,00 € 100,00 €
PR Vstupné orthodontické vyšetrenie 50,00 € 50,00 €
 
Zdravotnícke pomôcky Doplatok poistenca Priama platba
PR Zubná kefka/Detská zubná kefka 4,50 € 4,50 €
PR Medzizubné kefky, 5 kusov 7,50 € 7,50 €
PR Jednozväzková, sólo kefka 4,00 € 4,00 €
PR Ústna sprcha Waterpik WP-100 99,00 € 99,00 €
PR Ústna sprcha Waterpik WP-660 120,00 € 120,00 €
 
Ošetrenie s lupovými okuliarmi ZEISS Doplatok poistenca Priama platba
PR Použitie MTA 70,00 € 70,00 €
PR Extirpácia obliterovanáho kanála 34,00 € 34,00 €
PR Ošetrenie lupovými okuliarmi CARL ZEISS 10,00 € 10,00 €
PR Ošetrenie pod operačným mikroskopom CARL ZEISS, každá začatá hodina 50,00 € 50,00 €
PR Zavedenie retrakčného vlákna , 1 zub 10,00 € 10,00 €
PR Aplikácia adstringečnej pasty na zastavenie krvácania, 1 zub 10,00 € 10,00 €
PR Zhotovenie fotografie pod operačným mikroskopom CARL ZEISS 10,00 € 10,00 €
PR Protetická preparácia pod operačným mikroskopom CARL ZEISS, 1 zub 50,00 € 50,00 €
PR Konzultácia pred mikroskopickým ošetrením, každých začatých 15 min. 25,00 € 25,00 €
 
Detské výkony Doplatok poistenca Priama platba
PR Sedácia 70,00 € 70,00 €
PR Koferdam - detský 15,00 € 15,00 €
PR Detská nerezová korunka, 70,00 € 70,00 €
PR MTA pulpotómia 60,00 € 60,00 €
PR Fuji Triage- pečatenie fisúr 28,00 € 28,00 €
PR Pulpektómia mliečneho zuba 75,00 € 75,00 €
 
Zubná pohotovosť Doplatok poistenca Priama platba
PR Pohotovstný príplatok každá začatá hodina 50,00 € 50,00 €