MDDr. Adam Kolárik

Zubný lekár

V roku 2013 úspešne ukončil vysokoškolské vzdelanie v odbore Zubný lekár na Univerzite Komenského v Bratislave. V záujme odborného a profesijného rastu absolvoval mnohé odborné kurzy a konferencie na Slovensku i v zahraničí.

Vo svojej stomatologickej praxi sa venuje najmä endodoncii vrátane zložitých endodontických ošetrení, ako aj zhotovenie estetických výplní a prácu s koferdamom.

Absolvoval viacero stáží a školení doma i v zahraničí:

  • Kongres mladých stomatológov, Senec
  • Slovenské dentálne dni v Bratislave
  • Dental Summit, Praha
  • Základy fixnej protetiky – Hradecký vzdelávací inštitút, Hradec Králove
  • Odborné kongresy D.C.M. klinika, Hradec Králové
  • Od endodoncie k finálnemu ošetreniu, dr.Maxim Belograd
MDDr. Adam Kolárik

Spoznajte náš Family TEAM

Profesionálnu starostlivosť o Vaše zdravie a pohodlie v našej ambulancii, kde sa bude
cítiť prijemne celá Vaša rodina, Vám zabezpečí profesionálny tím stomatológov: